Neuroaesthetic moving images

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 5

Realizované v ateliéry herných a interaktívnich médií FAVU/VUT

Konzultant: MgA. Vojtech Vaňek

Generatívne pohyblivé obrazy vzniky na základe vstupných dát pozostávajúcich z výskumu estetických preferencií 30. účastníkov.