“Očné” haptické klamy

Rok realizácie: 2019/2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Pre vidiacich je svet  nepredstaviteľný bez vizuálnych vnemov. Svet nevidiacich otvára nekonečné  množstvo  predstáv , ktoré ostávajú pre vidiacich skryté. Čo vlastne vidia slepí? Ako si  vysvetľujú farby, tvary… I keď žijeme na rovnakej planéte , žijeme  vôbec v rovnakom svete, ktorý nás obklopuje?

Na tomto projekte som mnou spolupracovala  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Všetky hapktické klamy sú ručne vytvorené. Video zachytáva autentické reakcie nevidiacich na hapktické klamy.