Omaľovanky

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 4

Môj syn teraz prichádza do obdobia debát a veľkej predstavivosti, ktorú som využila pri spontánnej hre spočívajúcej v spoločnom kreslení na mojich fotografiách. Na tuto prácu som použila fotografie z môjho archívu, ktoré nevyšli podľa mojich predstáv, ale v tejto podobe dostali druhý život. Z väčšej série kresieb na fotografiách som vybrala tie, kde je výtvarná prepojenosť medzi mnou a mojím synom najsilnejšia. Sú to originály našich hravých zásahov a vytvárania nových príbehov s farebnými pastelkami, ktoré sú zároveň istou terapiou hrou pri budovaní lepšieho vzťahu s dieťaťom, ako liek na uvoľnenie rôznych napätí, ktoré dieťa a ani my sami nevieme často pomenovať.