Performance

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

V tejto práci som dokumentovala seba a ľudí z môjho okolia pri písaní na zahmlené zrkadlo s odpoveďou na otázku „Vyjadri niečo, čo ti chýba..”