pivnice

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 4

Na tému súkromné a verejné priestory som sa snažil prostredníctvom fotografií zachytiť miesto, ktoré zodpovedajú práve obidvom priestorom na jednom mieste. Z môjho pohľadu sú to práve pivnice. Miesto, ktoré je verejne prístupné ľudom z celého bloku, ale zas kde ľudia majú svoje niečo súkromné, niečo čo možno skrývajú pred verejnosťou, alebo čo až tak často nepoužívajú a nechcú, aby bolo na očiach v ich byte.

– téma: súkromné a verejné priestory

– foto