Protéza

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

Substanciálna premena dvoch empirií, kde po lineárnom vývine dochádza k vzájomnému rozpadu štruktúry a ich premeny. Protipolné princípy tvorenia umenia v 21.storočí ovplyvnené technologickým vývinom narážajú na pevné steny tradicionalizmu a klasickým technikám. Dve polarizujúce tendencie od seba vzdialené po vzájomnom stretnutí môžu ale vytvoriť novú empíriu, ktorá spája zaužívanú tradíciu a novodbý technologický pokrok.

https://streamable.com/wwnt9p