prøvizóriüm

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 4

Toto dielo, ktoré som nazval “provozórium”. Zobrazuje provizórne riešenia, ktoré vznikajú pri tvorbe nových, alebo pri rekonštrukciíí starších vecí z domácnosti, alebo zo širšieho okolia.

– téma: fikcia

– foto