Saudade

Rok realizácie: 2020/2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Fotografie označujú melancholickú túžbu alebo túžbu všeobecne. Charakteristikou je pocit osamelosti alebo neúplnosti.