Selfie

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

V tomto projekte som sa snažila poukázať na túto dobu a sociálne siete pomocou troch videí, ktoré majú znázorňovať to, že nie všetko čo ľudia zdieľajú na internete je pravda.