Séria miestností – skleník

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 5

Séria miestností – skleník
Akvarelové maľby + textilná inštalácia

Miestnosť skleník

Neskoro je plakať
Utierať slzy ktoré nepomôžu

Otvor okná a hľaď
Do nepoznanej budúcnosti
Niet úniku
Vľavo vpravo
Nedá sa to

Som zakladateľ a obyvateľ tejto biosféry. Pracujem s vlastnou konšpiráciou zániku zeme. Kde jediným
východiskom pre dôkaz našej existencie je uloženie myšlienok do miestnosti- maľby. Uchovajú sa
a premenia na vlastný ekosystém fungujú ako úložisko nás, ľudských bytostí. Na vyjadrenie používam
autorskú flóru alebo scenérie či pohľady do krajiny. Každý obsah miestností je prispôsobený
obyvateľovi.
Miestnosť tu je chápaná ako niečo neuchopiteľné, nadzmyselné miesto bez definovanej polohy.