STOPY PAMÄTE

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 5

Táto bakalárska práca prezentuje autorskú tvorbu, pričom sa autorka zameriava na
prepájanie archívu a aktuálnej tvorby. Týmto prepojením vzniká nová práca v modernom
digitálnom prevedení, ako online webový denník – online heterotopické dielo s vlastnou identitou.
Cieľom praktickej bakalárskej práce je vypovedať o subjektívnych skúsenostiach,
zážitkoch, dojmoch, emóciách a myšlienkách.
Je to prostriedok sebavyjadrenia a predstavenia autorskej tvorby širokej verejnosti.