The Garden of Tranquility

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Satirická ukážka toho, ako sa z našej potreby udržať si mentálne zdravie zrodil priemysel. Snaží sa nás presvedčiť, že dnešnú dobu nebudeme schopní bez jeho produktov zvládnuť, že možnosť na relax patrí iba tím, čo si jeho produkty dovoliť môžu.