Trapeza

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 1

Na Ateliére Kudla hlavným zadaním bolo zvukové foto performanc. To musí byť foto ku ktorému student by vedel pridať zvuk.

Názov mojej prace sú “Trapeza”. Slovo znamená, “papanie”, alebo “priatie jedla”. V svojej práce som ukázala cez papanie ako človek slepo dôveruje informácie ktoré nám ukazuje internet, televízor alebo z ust v usta. Každý sa slepo papaje informáciu a tak isto slepo prenasaje ju ďalším. A tak do kola. V centre stola sa stoi prázdny tanier, tým chcela som ukázať ze niekedy informácia môže byt vymyslená. Ku foto som pridala zvuk tikania vidličky o tanier, a urobila to tak že by zvuk trápil diváka a bol nepríjemný (nepravdivá informácia a klamanie)