Tu a tam

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 4

Transcendencia je koncept ktorý presahuje alebo je nad určitú hranicu. Prekročenie hraníc, prechod z jedného miesta na druhé. Pojem sa vzťahuje na to, čo je mimo vedomia, nad jeho prirodzené hranice. Z hľadiska metafyziky sa transcendencia týka toho, čo nie je skutočnosťou hmotnej reality.

Za použitím tejto koncepcie cestuje moja myseľ do sveta za hranicu zemskej biosféry. Kde nachádzam  priestor na založenie vlastného utopického sveta. Úložisko pre pocity a zážitky. Boj s vnútornou a fyzickou osobnosťou, ktorá formuje každú našu myšlienku, vnímanie a konanie.

Aj keď sa moje telo nachádza v racionálnom svete, je pohlcované iracionálny.