TWENTY TWENTY

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 2

Táto rozanimovaná veľkoformátová maľba je mojím subjektívnym pohľadom na momentálnu situáciu vo svete ale najmä na minulý rok kedy sa to všetko spustilo. Pandémia, protesty, rozdelenie národov, komunít, susedov ale aj rodín pre názory, ktoré sú často extrémistické a možno pre daných ľudí neškodné ale opak je pravdou. Pri príklade pandémie, ktorá reálna je sa aj náš národ rozdelil na výrazné dve skupiny – ľudia ktorí odmietajú opatrenia a tak ničia proces riešenia danej situácie a vážneho problému, ktorým je smrteľný vírus a druhá skupina ľudí, ktorá sa postupne učí a snaží predísť nárastu vážnosti situácie. Na maľbe je vyobrazený pozitívny výsledok snahy ľudí znázornený žiariacím elementom, ktorý je jemne roztrieštený ale aj tak je tou najlepšou šancou. Jedna skupina je znázornená človekom plaziacim sa za riešením a druha skupina je znázornená siluetou človeka udupajucého snahu plaziacej sa postavy. Je to nekonečný loop, ktorý nemá jasný výsledok.

https://streamable.com/src9ys