UnpackRGB

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 4

Hľadanie nových využití CD, ktoré sa vďaka napredujúcim technológiám začína stávať archetypom. Prototyp na prehrávanie inverznej strany CD väčšinou zloženého napr. obal albumu. Webkamera zachytáva RGB hodnoty, v tomto prípade slúži ako gramofónová ihla. Každý farebný kanál má priradenú MIDI škálu. Vznikne tak melódia, ktorá je autentická pre každé jedno CD.