untitled

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 4

V tomto diele sa snažím o zobrazenie posunu v Košiciach či už pri architekrúre, alebo samotnom rozvoji mesta.

– téma: posun

– video

https://streamable.com/0uh3pk