Vizuálna predstavivosť

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 4

Rorschachov vizuálny psychologický test myslenia, bol vytvorený s cieľom rozpoznať znaky myslenia jedinca podľa abstraktnej predlohy. V tomto diele využívam autorskú reinterpretáciu škvŕn, ktorými v online dotazníku zisťujem vizuálnu predstavivosť môjho okolia. Rôzne mienky zbieram a následne v nich hľadám najčastejšie sa opakujúce odpovede na jednotlivé škvrny. Na záver podľa zozbieraného textového materiálu s názormi respondentov skladám vizuálny scenár, na základe ktorého vytváram video-art techikou found footage.

Rorschach’s visual psychological test of thinking was created to recognize the signs of an individual’s thinking according to the abstract model. In this work, I use the author’s reinterpretation of the stains, inside of which I find the visual imagination of my surroundings in the online questionnaire. I gather the collected opinions and search for the most frequent, repetitive opinions on the individual stain (for each stain). To conclude, according to the collected text material, I stock the visual scenario through which I create video art techniques found footage.