Zmena

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Každé narušenie prírody začalo zdanlivo nepatrnou zmenou. Malou prechádzkou v lese, posunutím jednej vetvy. Neskôr postupným prispôsobovaním si prostredia. Nakoniec zničením prirodzených biotopov.