Flashback

Rok realizácie: 2018
Aktuálny ročník štúdia: 4

Názory a idey súvisiace s výskumom v psychológii a neurológii, kedy v okamihu prežívania blízkosti straty života a teda odumieraním nervovej sústavy, čoho dôsledkom je znižovanie počtu červených krviniek a kyslíka v ľudskom mozgu o krátkom filme, ktorý sa odohráva v mozgu človeka. Táto skutočnosť ma zaujala natoľko, že som sa rozhodol vytvoriť vizuálne poskladaný film z autorského archívu, so záznamom sedem ročného materiálu. Používam fotografický autoportrét, ktorý kombinujem s videosekvenciami poskladanými z osobného archívu, obsahujúceho moje spomienky na zážitky a miesta pred vytvorením tohto diela. Týmto poukazujem aj na časti identity, teda mňa.

Opinions and ideas related to research in psychology and neurology, that in the moment of survival near the loss of life and death of the nervous system, with consequences such as reducing the number of red blood cells and oxygen. Result of this process causes a short film inside the human brain that is composed of his memories. I’ve decided to make a visually composed film from my own empire. In the video sequences, I use a
photographic self-portrait, which I combine with video sequences composed out of a personal archive, containing my memories of experiences and places before the creation of this work. I also point out the parts of my identity, of myself.

2019-Kunsthalle Košice Slovakia
NO POWER NO ART / Creative Playgrounds vol. 3
Curator: Mgr.art Ing.Richard Kitta, ArtD
The International Exhibition of contemporary Media Art from
Poland, the Czech Republic and Slovakia
Flash Back-video installation