Kapor

Rok realizácie: 2021/2022
Aktuálny ročník štúdia: 2

Spojením kapra a nechtov poukazujem na stret dvoch svetov, respektíve obrazov, v ktorých žije vietnamská kultúra na Slovensku. Na jednej strane je to stigmatizovanie zo strany väčšiny slovákov, čo vytvára obraz, ktorý uzamkýna vietnamcov a vietnamky na Slovensku do bubliny zrkadliaceho s realitou. Na druhej strane je to obraz a svet samotných vietnamcov na ich kultúru. Vo vietnamskej kulture a tradiciach má svoju významnú podstatu ryba, preto som zvolila práve tento symbol, ktorým poukazujem na problematiku. Takže na oboch stranách pretrváva nepochopenie a klamlivý obraz na tú druhú spoločnosť. Akoby symbolicky bolo práve spojenie slovenskej a vietnamskej kultúry. Postupne musia každú jednu stigmu v našej symbolike -šupina-nechet  po jednom odstrániť, očistiť z ryby, a teda z ich kultúry, aby mohlo vzniknúť prepojenie.