Laboratórium neuroestetických obrazov

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 6

 

Magisterská diplomová práca sa vo svojej teoretickej rovine zaoberá novým interdisciplinárnym odborom neuroestetiky. Pomocou štruktúrovaného postupu vychádzajúceho z metodológie dizajn thinking autor prekladá teoretické východiská do aplikovaného výskumu. Cez jeho jednotlivé časti – pochopenie, definovanie, ideácia, prototypovanie, testovanie a implementovanie autor komponuje nový vizuálny jazyk – formálne vychádzajúci z aplikovania neuroestetických princípov (V.S Ramachandran 9T). Ambícia pretaviť zistený „neuroestetický kód“ do abstrahovaných foriem má za cieľ ponúknuť divákom takú vizuálnu a estetickú skúsenosť, ktorá bude priaznivo pôsobiť na ich kognitívne funkcie, ako napríklad vnímanie, pozornosť a pamäť.

Autor: Bc. Matej Pancurák

Školiteľ: Mgr.art Martin Kudla, ArtD

Konzultant: Doc.Mgr.Lukáš Makky, Ph.D

Vedúci ateliéru Nové média: Prof.MgA.Ing. Michal Murín, ArtD

#Newmedia#Neuroaesthetic#GenerativeArt#Visualcoding#Installationart#Health