Petriho inferno

Rok realizácie: 2022
Aktuálny ročník štúdia: 1

Interpretácia Danteho inferna v Petriho miskách. Každá miska reprezentuje jeden kruh Danteho inferna. Zároveň poukazuje aj na veci ktoré škodia našej prírode.