STOPA / V slepej uličke

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 1

Východisková úvaha v zadaní stopa sa týka nášho putovania vo svete. Svet, ktorého sme súčasťou je, ale znepokojujúce miesto. Množstvo spoločenských hľadaní speje ku konfliktom. Sme tu spolu s inými bytosťami s ktorými sme v sociálnej, či geografickej súčinnosti. Stopy sú dedičstvo, realita ktoré sa snažíme pochopiť. Stopy minulosti a súčasnosti nás môžu spájať i rozdeľovať. Ľudstvo zatiaľ márne hľadá myšlienky vedúce ku lepšiemu zdieľaniu a dohode o našej spoločnej budúcnosti.