Strih Cez Automatickú Expozíciu

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1