Wouldn’t that be absurd?

Rok realizácie: 2021
Aktuálny ročník štúdia: 1

•Act 1: Muž ktorý funguje ako normálne, vstane ide do práce, donesie kolegom kávu a koncom sa zisťuje, že mal celý čas zlomenú nohu.
•Act 2: Dievča vstane, je bez farieb, vstane a ide sa namaľovať do kúpeľne, zakrývajúc že je bez farieb.
•Myšlienka: Poukázanie na depresiu/psychické poruchy a ako je očakávané od ľudí s nimi že budú fungovať akoby nič. (Namaľujú sa.) No povedzme pri zlomenej nohe to je prosto absurdné.