Zásah do reality

Rok realizácie: 12.1.2021
Aktuálny ročník štúdia: 2

Zásah do fotografie ako zmena reality okolo nás, pomocou priehľadných a menej priehľadných materiálov (vosk, plast, fólia, sáčok) vkladaných alebo roztápaných priamo na fotografiu. Vrstvením týchto denne využívaných materiálov vzniká nová realita, svet, ktorý vymazáva alebo upozorňuje na ľudský zásah a odkazuje na zbytočné znečisťovanie prostredia. Používanie fotografie ako makety, cez ktorú je fotená ďalšia realita. Použitím princípu koláže a samotným prekrývaním fotografií vzniká vrstvenie realít a ich zmiešanie. Ide o hru prekrytia surovej fotografie expandovanou.