ZMENA IDENTITY

Rok realizácie: 2020
Aktuálny ročník štúdia: 5

Autorka dostala podnet k tejto práci po nájdení fotografií z archívu. Pracuje nielen s nájdenými
fotografiami, taktiež vytvára nové. Prostredníctvom koláže, odoberá fotografii typické charakteristické
črty človeka a danej doby. Pozadie je všeobecne platným, v ktoromkoľvek časovom období. Nájdeným
fotografiám odoberá historickú hodnotu a ani v súčasnej fotografii však divák nedokáže rozpoznať
“časovosť”. Medzi archívnymi a súčasnými fotografiami ubehlo dvanásť rokov. Už pred dvanástimi
rokmi vplýval internet na naše myslenie, pocity a núkal možnosť zmeny identity. Vo zvolených
“pozadiach” môžeme badať, že zmena identity, ako bola vnímaná niekedy a ako ju vnímame teraz, v
sebe nesie nepatrné rozdiely. Pozadia sa za uplynulé roky svojím obrazovým námetom minimálne
pozmenili, či vylepšili. Výsledné fotografie v sebe nesú známky humoru a istej absurdity. Autorka touto
prácou rieši vlastné alter ego.