ZVUK / Krajiny svetla

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 1

Ako asociovať podobu zvuku pomocou iného zmyslového vnemu? Určite by sme našli akési paralely pre každý zmyslový orgán, ak zvuk nevypočujeme sluchom, či ako si ho predstavujeme čomu je azda podobný? Ako ho poznáme hmatom, čuchom, chuťou, či zrakom?
Pri vizuálnej podobe vo svojej práci vychádzam z podôb ako vidí objektív fotoaparátu hry svetla a tieňa v zázname zvuku na vinylovej platni javiace sa svojou morfológiou ako krajina.