skúška ANATÓMIA 1.Ročník

PhDr. Pavol Nechvátal, PhD. Nasledujúci termín skúšky z anatómie: Pondelok 6.6.2022 17:00 prednášková miestnosť W2 / budova FU na Watsonovej 4 kontakt na pedagóga: anatomiafutuke@gmail.com

Dekanské volňo

Dekan Fakulty umení TUKE udeľuje všetkým študentom denného štúdia fakulty umení dekanské voľno na deň 14.4.2022 a 19.4.2022. prof. Ing. Tibor Uhrín, ArtD.,v.r. dekan FU TUKE                                  

FOND SOLIDARITY FU TU CARE

Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že na podporu študentov a pedagógov FU TUKE v núdzi a aktuálne aj na pomoc ukrajinským študentkám z Akadémií umení v Ľvove a Kyjeve bol zriadený transparentný účet SK02 8330 0000 0025 0215 3663 Swift/bic FIOZSKBAXXX Účet je zriadený fyzickou osobou – dekanom FU TUKE. Disponovať s účtom môže dekan Tibor Uhrín a prodekanka Andrea Bočková. […]

Podpora slobodnej Ukrajiny

S veľkým zármutkom a pocitom spolupatričnosti sledujeme vojenskú agresiu prebiehajúcu u našich susedov.  Odsudzujeme  vojenskú inváziu putinovského režimu a nestotožňujeme sa so žiadnou formou okupácie suverénneho územia iného štátu. Tím Katedry výtvarných umení a intemédií. PaedDr.Mgr.art.Boris Vaitovič,ArtD.

Oznam pre študentov

Študenti, ktorí majú záujem konzultovať s Mgr. Gizelou Brutovskou, PhD. svoje projekty z hľadiska sociologických výskumov sa môžu prihlásiť cez kód “ual2ob3” do skupiny v Teamse, každý utorok od 9.00 hod. do 10 hod., prípadne po dohode. Stiahnutie úvodnej  prezentácie: https://dusan.such.website.tuke.sk/nextcloud/index.php/s/RJiF9rHXsEgBYJa

Ponuka výberových jazykových kurzov

Katedra jazykov TUKE v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 ponúka všetkým študentom a študentkám TUKE bez ohľadu na ročník a fakultu možnosť zlepšiť si svoje jazykové zručnosti – BEZPLATNE, na pôde TUKE, so skúsenými vyučujúcimi. Už TERAZ sa môžete zapísať do ponúkaných výberových jazykových kurzov. Kurzy budú ukončené neklasifikovaným zápočtom.

Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022

Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022 bakalárske štúdium – šp architektúra a urbanizmus – nájdete v časti -> Štúdium -> Bakalárske štúdium Aktualizované rozvrhy na ZS 2021/2022 inžinierske štúdium – šp architektúra a urbanizmus – nájdete v časti -> Štúdium -> Magisterské a inžinierske štúdium