Informácia o priebehu štátnej skúšky Bc / Mgr.art z teoretických predmetov.

Uvedené poradie je orientačné, jednotlivé časové úseky sa môžu v priebehu dňa posúvať podľa času individuálnych odpovedí. Odporúčame študentom, aby boli pripravení minimálne 30 minút pred uvedným temínom. Utorok 20.02.2024 08:00 – losovanie otázok (prvý a druhý študent v poradí) 08:30 – Predstavenie komisie a začiatok skúšania 08:30 – BAVOĽÁR Maroš 09:00 – DULÍKOVÁ Júlia […]

Profesor Juraj Bartusz – ocenenie prezidenta SR

S radosťou oznamujeme, že pán Profesor Juraj Bartusz , zakladateľ našej fakulty a katedry, ako aj jej dlhoročný pedagóg a garant dostal vo veku 90 rokov, významné štátne ocenenie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia počas udeľovania štátnych vyznamenaní osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského […]

Inštrukcia pre absolventské ročníky Bc / Mgr.art.

Vzhľadom na plánovanú úpravu preibehu štátnych skúšok , ako ja na zmeny iniciované študentskou obcou sme sa pre školský rok 2023/24 dohodli na nasledovnom postupe. Bakalársky stupeň: Bakalársky ročník je rozdelený na dva semestre, pričom prvý “zimný” je regulérny semester  ukončený prezentáciou a obhajobou semestrálnej práce, ktorá je v kreditnom systéme evidovaná ako “Základný ateliér”. […]

priebeh záverečných štátnych skúšok 2023 na KVUaI

Bakalárske štátne skúšky 6.6.2023 8:00 – 10:30 – opravné skúšky, teoretické a umenovedné predmety 10:30 – vyhlásenie výsledkov teoretických skúšok (študenti, ktorí budú druhýkrát neúspešní, neobhajujú praktickú časť) 10:50 – začiatok obhajob praktických prác 12:00 – obedňajšia prestávka 13:00 – pokračovanie obhajob praktických prác cca 17:00 – vyhlásenie výsledkov za prvý deň hodnotenia 7.6.2023 8:00 […]

Výstava Magisterských prác

FU TU v Košiciach Katedra výtvarných umení a intermédií   Výstava Magisteských prác prác 2023 8.Jún 2023   Putovná vernisáž: 17:30 Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20, Košice Jana Andrejková – AGE Matej Pancurák -ANM Dada Dubinská – AGE   18:00 Galéria MÍNA, Kováčska 11, Košice Jana Lacková – AGE Ráchel Jutka – AO 18:30 Kunsthalle […]

Výstava Bakalárskych prác

Technická Univerzita v Košiciach Fakulta umení Katedra výtvarných umení a intermédií Výstava bakalárskych prác 7.6 2023 17:30 Ateliér nových médií + fotografie Dávid Kuriško Dominik Franko Ľuboš Oravec Lukáš Trón Rudolf Pier Sára Eperješiová Dagmar Vendráková Martina Jarinová Ateliér obrazu Silvia Paučíková Sára Némethová Lenka Štefančínová Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby Katarína Gregová Oliver Mušinka […]

Zmena rozvrhu 3.5 a 9.5.2023

Dobrý deň, v súlade s Časovým harmonogramom štúdia TUKE pre ak.r. 2022/2023 https://www.tuke.sk/wps/wcm/connect/9c0f7a18-66ec-41e8-bd69-a2d0e65870d7/casovy_harmonogram_akad_roka.pdf?MOD=AJPERES&CVID=ocMRsoj a Časovým harmonogramom štúdia FU TUKE pre ak.r. 2022/2023 https://fu.tuke.sk/wps/portal/fu/studium/casovy-harmonogram-studia  bude výučba v dňoch 03.05.2023 a 09.05.2023 prebiehať nasledovne: – v stredu 03.05.2023 bude vyučovanie ako v pondelok, – v utorok 09.05.2023 bude vyučovanie ako v pondelok.   Dekanát Fakulty umení Technická univerzita v Košiciach Watsonova […]