ROZKLAD / Z pravekých morí a lesov

Rok realizácie: 2023
Aktuálny ročník štúdia: 1

Materiály, ktoré ťažíme v prírode, z ktorých vyrábame predmety dennej spotreby aj pri svojom zániku a rozklade môžu získavať nové estetické formy, ktoré ma inšpirovali.